27 januari, 2016

Svenska företag

CETAC är en ideell förening vars syfte är att ordna kvalificerade praktikplatser i USA och Kanada för studerande vid civilingenjörsprogrammen:

på Chalmers Tekniska Högskola.

Föreningen har funnis sedan 1966, och sedan dess har hundratals chalmerister fått möjligheten att åka iväg till Nordamerika för att göra praktik. Medlemmarna i CETAC har alla studerat i minst tre år på Chalmers då de reser över till USA, vilket garanterar de amerikanska företagen en hög kunskapsnivå på teknologerna. Själva föreningen består endast av teknologer, som både förmedlar praktikplatserna och ordnar med alla praktiska detaljer i samband med resan. För detta samarbetar vi med the American-Scandinavian Foundation.

Vår verksamhet är helt beroende av ekonomiskt stöd från svenska företag. Detta stöd kan ges på tre olika sätt: köp av annonsplats i vår tidning Trainee Report, lunchföreläsning, företagskväll eller bidrag.

Trainee Report

Efter vistelsen i USA skriver våra medlemmar en reseberättelse. Dessa sammanställs till vår tidning, Trainee Report, som kommer ut varje höst. Förutom reseberättelserna innehåller Trainee Report även tekniska artiklar och kulturella reportage. Den ges ut i 500 exemplar, och distribueras till studerande vid Elektro, Data, Teknisk Fysik, Teknisk Matematik, IT och andra program på Chalmers, men även till alla högskolebibliotek, våra amerikanska arbetsgivare samt svenska annonsörer.

Företagskväll

Vi anordnar företagskvällar som är öppna för samtliga Chalmersstuderande, där företagen ges möjlighet att komma till Chalmers och presentera sig för teknologerna. Detta är inte bara ett alldeles utmärkt tillfälle att nå ut till blivande civilingenjörer med information om Ert företag, eller Er bransch, utan även ett ypperligt sätt att knyta kontakter med snart utexaminerade teknologer.

Amerikanska arbetsgivare

Våra amerikanska arbetsgivare är av skiftande storlek och natur. Medlemmar i CETAC har under åren arbetat hos företag som t.ex. Siemens, NASA, Apple, Intel, Microsoft, Silicon Power Corp, Merlin Engineering Works, SUN Microsystems, m.fl. Vi lägger stor vikt vid att praktikplatserna som erbjuds våra medlemmar är kvalificerade ingenjörsarbeten.

Praktikens längd kan vara mellan 3 månader upptill ett år. Praktiken ger inte bara teknologen goda arbetslivserfarenheter, utan dessutom ett värdefullt kulturellt utbyte.


Vi är tacksamma för allt stöd vi kan få i vårt arbete. Om det är något som helst Ni undrar över är Ni välkommen att kontakta oss.

Tack på förhand för visat intresse!