27 januari, 2016

Student

 

Här finns information för dig som studerar på D, E, F, TM eller IT och är nyfiken på vad CETAC är och vad vi gör. CETAC tar in omkring 30 medlemmar varje vår, styrelsen inräknat. Styrelsen  består av 5 poster och tillsätts någon gång i februari eller mars genom intervjuer. Denna nya styrelse har sedan hand om antagningen av nya medlemmar som brukar ske i april. ”Året” som medlem börjar sedan på allvar i september med förberedelser för resan till USA som går av stapeln i början av juni och sträcker sig mellan 8 veckor upp till 12 månader, beroende på önskemål och typ av jobb.

Varje år har en separat förening vilka är skilda från varandra och till viss mån överlappar varandra. Vi som är aktiva nu, CETAC 2018, bildades i maj 2017 och kommer hålla på t.om. hösten 2018. Samtidigt är många av medlemmarna av CETAC 2017 fortfarande kvar i USA efter en grym start sommaren 2017. Många stannar 6-12 månader.

I augusti skriver alla medlemmar var sin reseberättelse vilka sammanställs tillsammans med intressanta reportage till CETAC:s tidning, Trainee Report, som kommer ut varje höst. Året med förberedelser inför resan består för medlemmarnas del till största delen av att sälja annonser till denna tidning, medan det för styrelsens del mest handlar om att fixa jobb till alla, ordna med visum, administrera annonsförsäljningen samt konstruera Trainee Report.

Företagen i USA är av skiftande storlek och natur, bl.a. har medlemmar ur CETAC under åren arbetat åt Apple, Ericsson, SUN, NASA Microsystems, Merlin Engineering Works, Siemens, Silicon Power Corp., Intel, Microsoft m fl. Det företagen har gemensamt är att de har kunnat erbjuda kvalitativa arbeten av ingenjörskaraktär. I regel är jobben åtta till tolv veckor långa (med goda möjligheter att stanna upp till ett år) och ger förutom goda erfarenheter av internationellt arbetsliv också ett värdefullt kulturellt utbyte. Tag gärna kontakt med oss om ni har frågor eller funderingar! Ni som är intresserade av att bli medlemmar ska alltså hålla ögon och öron öppna i början av 2018 då vi kommer informera om antagning av den nya styrelsen för CETAC 2019. Ni får också gärna intresseanmäla er till oss så ser vi till att ni inte missar någon viktig information på vägen.

Är du intresserad av att gå med i CETAC 2018, anmäl ditt intresse via den här länken!